Kıyamet Gerçekliği Külliyatı Tüm Kitap Marketlerde

Hanımlar için Din Rehberi (YENİ)

Hanımlar için Din Rehberi (YENİ KİTAP)

 
HANIMLAR İÇİN
DİN REHBERİ
 
EL-MURŞİD-UL NİSA

 

ﺃﻟۭﻣۘﺮﺷِﺩٌ ﻧِﺴﺂ۽

hanımlar için din rehberi (web) 

© Copyright By: Murat UHRAY ~ 2012  ~
 
Hanımlar için din rehberi (web book cover)(1)
 
 

sEVGİLİ hanım kardeş! Bu eser, önceki izlediğimiz araştırma yönü kuvvetli olan eser metodolojisinin tersine, öncelikle islamın temel bilgilerini ve öğretilerini özet olarak vermeyi amaçlamaktadır. Bir insan, anne karnından kainata ilk gözlerini açtığı anda günahsız ve temiz bir fıtrat üzere doğmuştur. Fakat aynen bir nehirdeki kabarcıkların ve kaynaktan yeni çıkan bir suyun kaynağından uzaklaştıkça kirlenmesi ve o şeffaf kabarcıklara değişik renklerin müdahalesi ile o ilk saflık ve temizlik nasıl bozuluyorsa, işte insane da aynı şekilde rabbini gerekli şekilde  tanıyıp ibadet etmediği takdirde günah kirleri ve isyanlar ile o saflığını ve temizliğini bozacaktır. Çünkü insanın yaratılışı islam fıtratı üzerinedir ve eğer Allah’ın emir ve yasaklarından uzaklaşırsak, işte o zaman biz de benzer şekilde o kabarcıklar ve su misali aslımızdan kopup gideriz ve günah deryaları içerisine gark oluruz. Düşünün bir kez! Allah size şu dünya misafirhanesine müslüman olarak tertemiz, günahsız, pırlanta gibi berrak, pırıl pırıl  ve adeta cennet çiçeklerinden bir çiçek misali dünyaya indirmiş olup ve öyle dahi yaratmıştır.

"Cennet Annelerin ayakları altındadır."
Hadis-i Şerif

Şüphe yok ki kadınlar erkeklerin dengi, benzeri ve eşidir.
Hadis-i Şerif

Kadın beş vakit namazını kılar, yılda bir ay orucunu tutar, ırzını muhafaza eder ve kocasına itaat ederse cennet kapılarının dilediğinden girsin.
Hz. Muhammed (S.A.V.)

"Evi için en faydalı kadın, geçimi en kolay ve masrafı en az olanıdır."
Hazreti Aişe (R.A.)

"Şüphesiz ki, ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.."

Kur’an-ı Hakîm (Zâriyât sûresi, 56. Âyet)

Yine, her zamankinden çok Dünya hanımları içerisinde Hz. Meryem (RA), Haticet-ül Kübra (ra) ve Fatımat-üz Zehra (ra)’dan sonra en yüksek insan bildiğim Beni yetiştiren kıymetli Babaannemin ve bu çalışmada bana manevî destek veren, kıymetli üstadım Hz. Aliyyü-l Murtaza ve O’nun kıymetli hanımı Fatımatü-z Zehra ve Sevgili Peygamberimizin kıymetli Hanımı Haticet-ül Kübra’nın

Sonsuz anısına…

GİRİŞ

EY HANIM KARDEŞ! Benden birkaç nasihat istedin. Şimdi, gelecek olan kısımlarda KUR’ÂN-I HAKÎM’in 19 âyetinden istifade ettiğim İSLÂMIN TEMEL DİNÎ bilgileri (NAMAZ, ORUÇ, İMAN ESASLARI, ZEKAT ve kısaca İSLÂM TARİHİ) ile ilgili merak ettiğin meselelerini AVÂM (HALK) lisanıyla HULASÂ (ÖZET) bilgiler halinde İKİ BÖLÜM halinde ifade edeceğim.

Kim isterse istifade edebilir..

21-22"EY İNSANLAR! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki, böylece korunmuş (Allah'ın azabından kendinizi kurtarmış) olursunuz."

{Bakara suresi, 21, 22. âyetler}

55"Sen öğüt verip-hatırlat; çünkü gerçekten öğütle-hatırlatma, mü'minlere yarar sağlar."

56"Ben cinleri ve insanları, ancak bana KULLUK (İBADET) etsinler diye yarattım."

{Zâriyât suresi, 55, 56. âyetler}

6"Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır."

7"Ey kâfirler! Bugün özür dilemeyin! Siz ancak işlediklerinizin cezasını çekeceksiniz, (denilir)."

{Tahrim suresi, 6. âyet}

22"Bana ne olmuş ki, beni yaratana ibadet etmeyecekmişim! Halbuki, hepiniz O'na döndürüleceksiniz."

{Yâsin suresi, 22. âyet}

l5"Bizim âyetlerimize ancak o kimseler inanırlar ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde, büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler."

{Secde suresi, 15. âyet}

3"Allah Gökleri ve yeri belli bir amaç için yaratmış, size biçim vermiş ve biçiminizi güzelleştirmiştir. Dönüş O'nadır."

{Tegabün suresi, 3. âyet}

61"Ve siz gaflet içinde oyalanmaktasınız!"

62"Haydi Allah'a secde edip O'na kulluk edin!"

{Necm suresi, 61, 62. âyetler}

31"Mümin kadınlara söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. Baş örtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları (mümin kadınlar), ellerinin altında bulunanlar (köleleri), erkeklerden, ailenin kadınına şehvet duymayan hizmetçi vb. tâbi kimseler, yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına zinetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar (Dikkatleri üzerine çekecek tarzda yürümesinler). Ey müminler! Hep birden Allah'a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz."

{Nur suresi, 31. âyet}

56" Namazı kılın; zekâtı verin; Peygamber'e itaat edin ki merhamet göresiniz."

{Nur suresi, 56. âyet}

60"Evlenme beklentisi olmayan yaşlı kadınların, alımlı yerlerini açıp saçmamak koşuluyla dış elbiselerini bırakmalarında bir sakınca yoktur. İffetli davranmaları kendileri için daha iyidir. ALLAH İşitendir, Bilendir."

{Nur suresi, 60. âyet}

33"Evlerinizde vakarınızla oturun! Önceki cahiliyyet devri çıkışı gibi süslenip çıkmayın, NAMAZ kılın, ZEKAT verin, Allah'a ve peygamberine itaat edin! Ey Ehl-i Beyt (peygamberin ev halkı), Allah yalnızca sizden kiri uzaklaştırıp tertemiz pampak etmek istiyor."

{Ahzab suresi, 33. âyet}

59"EY RASÛL! HANIMLARINA, KIZLARINA ve müminlerin KADINLARINA (bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman) dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır, esirgeyendir."

60"Andolsun, iki yüzlüler, kalplerinde hastalık bulunanlar (fuhuş düşüncesi taşıyanlar), şehirde kötü haber yayanlar (bu hallerinden) vazgeçmezlerse, seni onlara musallat ederiz (onlarla savaşmanı ve onları şehirden sürüp çıkarmanı sana emrederiz); sonra orada, senin yanında ancak az bir zaman kalabilirler."

61"Hepsi de lânetlenmiş olarak nerede ele geçirilirlerse, yakalanır ve mutlaka öldürülürler."

62"Allah'ın önceden geçenler hakkındaki kanunu budur. Allah'ın KANUNUNDA (ŞERİATINDA) asla bir değişiklik bulamazsın."

63"İnsanlar sana KIYAMETİN zamanını soruyorlar. De ki: Onun bilgisi Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de zamanı yakındır.."

{Ahzab suresi, 59-63. âyetler}

CAM KIRIKLARI!

Simsiyah bir gecenin ortasındayım
Gözlerimde hüznün masum bakışları var
Yüreğimdeki sen çıkmaya hazır
Bekliyorsun gecenin sonunu...
Sokaklardaki ıssızlık işliyor damarlarıma
Kapkaranlık yollar... Ve sessiz
Tek ışık kırık bir loş sokak lambası
O da aydınlatmaya yetmiyor yalnızlığımı..
Yıldızlar var gökyüzünde
Her şeye rağmen parıldıyorlar
Yürüyorum... Yollar karanlık... Sessiz
Tek ışık kırık bir loş sokak lambası..
Bakışlarımdaki hüzün karanlık sokakta
Oldu bir yalnızlık ve korku...
Üşüyorum... Yollar karanlık ve sessiz
Binalar var yıkık dökük..
Kiminin camı yok kiminin kapısı
Cam kırıkları var soğuk kaldırımlarda
Elim kanıyor onları toplarken
Kanımı damlatarak devam ediyorum..
Bu sessiz ve karanlık yola
Tek ışık kırık bir loş sokak lambası
O da aydınlatamıyor ıssızlığımı
Yürüdükçe ıssızlık artıyor bu sokakta..
Daha çok üşüyor ve korkuyorum
Gözlerimdeki hüznün sesi kulaklarımda
Yürüdükçe daha da çok kırık dökük bina
Kiminin bacası yok kiminin çatısı...
Gecenin sessizliği çökerken üzerime
İşlerken yüreğime yalnızlık
Elimdeki cam kırıkları ile uyanıyorum.

Senin yokluğunu farkediyorum bir an...
Ben hala bıraktığın yerdeyim
Ellerimde cam kırıkları..
KİTABIMIZIN ALTERNATİF SATIN ALMA SEÇENEKLERİ:
FormatFiyatıKitabın tamamı
BASILI KİTAP FORMATI    
BASILI kitap olarak AMAZON.com dan 22.22 $

BASILI kitap (Karton kapak) olarak LULU.com dan

17.78 $

BASILI kitap (Hard cover) olarak LULU.com dan

--

e-KİTAP FORMATI  

 

e-KİTAP olarak LULU.com dan 1.99 $
e-KİTAP olarak SMASHWORDS.com dan ücretsiz
e-KİTAP olarak APPLE dan Ücretsiz
e-KİTAP olarak AMAZON.com dan Henüz Mevcut değil
e-KİTAP olarak BARNES & NOBLE dan Henüz Mevcut değil
e-KİTAP olarak BAKER & TAYLOR dan Henüz Mevcut değil
e-KİTAP olarak DİESEL dan Henüz Mevcut değil
e-KİTAP olarak KOBO dan Henüz Mevcut değil
e-KİTAP olarak SONY dan Henüz Mevcut değil

NASIL SATIN ALACAĞIM?

* Kitaplarımızı Smashwords.com veya Lulu.comAmazon.com üzerinden basılı veya ekitap olarak satın almak için, sitede uygulanan üyelik işlemini tamamladıktan sonra, kitabınızın satın alma seçeneğini izleyin. Direkt satın alma seçeneği olan kitaplarımızı ise (ePUB sembolü bulunan) "Sepete ekle" veya "Add to Cart" butonuna tıklayın ve işlemi devem ettirin. e-Kitaplarımızı satın alma ve indirme noktasında, problem yaşarsanız, "e-KİTAP SATIN ALMA KILAVUZU"muzdan resimli olarak satın alma işlemini kolayca öğrenebilirsiniz..

e-KİTAP SATIN ALMA KILAVUZU-1 {SMASHWORDS için}

e-KİTAP SATIN ALMA KILAVUZU-2 {LULU için}

KİTABIMI NASIL İNDİRECEĞİM VE NASIL OKUYACAĞIM?

Kitabınızın satın alma işlemi bittikten sonra, bir link belirecektir. Bu linke tıkladığınızda, 10 saniye içerisinde e-PUB veya satın almış olduğunuz diğer formatlardaki istediğiniz formatındaki kitabınızın indirme sayfası önünüze gelecektir. Kitabı, bilgisayarınıza veya tablet cihazınıza indirdikten sonra, açmak ve okumak için İKİ seçeneğimiz vardır:

e-Kitaplarımızı PC veya Tablet & Telefonunuza indirdikten sonra, "Adobe Digital Editions" veya "Calibre" programıyla nasıl okuyabileceğiniz, aşağıdaki resimli olarak "e-KİTAP OKUMA KILAVUZU"muzda detaylarıyla verilmektedir:

e-KİTAP OKUMA KILAVUZU {ADOBE DİGİTAL EDİTİONS & CALİBRE için}

1- Calibre programını indirip cihazınıza kurduktan sonra kitabınızı programa kolaylıkla "Kütüphaneye ekle- Add to Library" menüsünden ekleyerek okumaya başlayabilirsiniz. Calibre programını buradan ücretsiz olarak indirebilirsiniz:  Calibre

* Sitemizde linkleri yayınlanan kitaplar epub formatında olduğundan ne yazık ki .mobiformatını destekleyen Kindle cihazlarda hemen okunamamakta. Ancak Calibre isimli programı kullanarak kitapları mobi formatına çevirebilir ve Kindle cihazınızda da okuyabilirsiniz..

** Yayınlanan kitaplarımızı ayrıca piyasada bulunan diğer ekitap okuyucu cihazlarda da (reeder, Sony Reader, Nook v.s.) okumanız mümkün.

*** Şimdi sitemizde yayınlanan kitapları PC’de okumak için gerek duyulan yazılımlardan da bahsedelim. Aşağıda linklerini verdiğim programları bilgisayarınıza yükledikten sonra kitapları bilgisayarınızdan da zahmetsizce okuyabileceksiniz.

FBReader

Calibre

MobiPocket

2- Adobe tarafından geleştirilen epub, pdf, ve diğer pek çok biçimde hazırlanmış kitapları okumak için Adobe eBook Reader'ı Adobe sitesinden ücretsiz olarak indirebilir ve kitaplarınızı "Adobe ID numarası alarak kayıt yaptırdıktan sonra dilediğiniz kadar satın aldığınız kitabı "Add to Library" "Kütüphaneme ekle" menüsünden ekledikten sonra anında okumaya başlayabilirsiniz..

Her iki şekilde de kitaplarınızın indirilmesi ve okunabilir hale gelmesi yaklaşık 1-2 dakikalık bir işlem alacaktır.

Bu programların bilgisayarınıza yüklenmesiyle ilgili karşılaştığınız her türlü sorunu iletişim formundan bizlere ulaştırırmanız durumunda, sorunların çözümünde site olarak yardımcı olmaya hazırız.

ÖNEMLİ NOT: Bu sitede yayınlanan tüm basılı & e-kitapların telif hakları Kıyamet Gerçekliği Külliyatı'na aittir. İzinsiz kısmen veya tamamen kopyalanması yasaktır..

 


KONUYLA İLGİLİ İNGİLİZCE KAYNAK KİTAPLAR -RELATED TOPICS OTHER ENGLISH BOOKs- RELIGION BOOKs: Religion Books BIOGRAPHY BOOKs: Biographies & Autobiographies ART&PHOTOGRAPHY BOOKs: Art & Photography Books MEDICAL BOOKs: Medical Books ARTHITECHTURE BOOKs: AbeBooks - Architecture Books MIND&SPIRITUAL BOOKs: Body, Mind & Spirit Books HISTORY BOOKs: History Books EDUCATION BOOKs: Education Books NATURE BOOKs: Nature Books

Son Güncelleme (Perşembe, 17 Eylül 2015 15:41)

 "I have always imagined that paradise will be a kind of library." Her zaman Cennet'in Kitaplardan oluşmuş bir çeşit kütüphane olduğunu hayal ettim.. - Jorge Luis Borges -

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

[GTranslate]
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Facebook Sayfamız
Arama
İSLAMİ BİLGİLER

 

Peygamberler Tarihi

Siteye Üye ol
RSS {Siteye Abone ol}
Kimler Online
Şu anda 74 konuk çevrimiçi