Kıyamet Gerçekliği Külliyatı Tüm Kitap Marketlerde

Ruyet-ul Gayb (Haberci Rüyalar)


Kıyamet Gerçekliği Külliyatından

 

RUYET-UL GAYB &

HABERCİ RÜYALAR

~ 2014 YILI ESERİDİR ~

 RUYET-UL GAYB

©Copyright By: Murat Uhray

~  2014  ~

 

HAKİKAT VE RÜYA ALEMİNDEN, MANEN KUVVETLİ BİR İŞARET GELDİ;

ŞÖYLE Kİ, "KIYAMET GERÇEKLİĞİ KÜLLİYATI'NIN" BU YIL YAZILAN "2014" ESERİ "RÜYALAR" ÜZERİNE BİR ESER OLACAK. DİYE İHTAR EDİLDİ. ŞİMDİ, O HAKİKATTİN GAYET GENİŞ OLAN 20-30 SIRRINDAN YAKALAYABİLDİĞİM 14 ADEDİNİ HAKİKAT VE GAYB LİSANIYLA, KUR’AN-I HAKİM’İN RÜYA ALEMİNE İLİŞKİN AYETLERİNİN SIRRIYLA, BURADA KISACA 4 BÖLÜM HALİNDE, İFADE EDECEĞİM.

 

MADDETEN KISA VE HAKİKİ GAYBİ RÜYALAR OLMASINA RAĞMEN, BİR KISMI GEÇMİŞLE İLGİLİ VE ÇOĞU DA GELECEKLE İLGİLİ MÜHİM GAYBİ RÜYALAR OLUP; MANEN KUVVETLİ VE MANEVİ UZUN HAKİKATLERE İŞARET VE DELALET DE ETMEKTEDİRLER; BU YÜZDEN, ÜSTÜNDEKİ LİBASA DEĞİL, ELİNDEKİ KIYMETLİ ELMAS MÜCEVHERLERE BAKILMASI GEREKİR..

Maddeten kısa ve hakiki GAYBİ RÜYALAR olmasına rağmen, bir kısmı geçmişle ilgili ve çoğu da GELECEKLE ilgili mühim gaybi rüyalar olup; Manen kuvvetli ve Manevi uzun hakikatlere işaret ve delalet de etmektedirler; bu yüzden, üstündeki libasa değil, elindeki kıymetli elmas mücevherlere bakılması gerekir..
Kitabın içine ayrıca, Kitabın yazılışının felsefi düşüncesini ortaya koyan, bir adet BİBLİYOGRAFYA ile bir adet genişletilmiş "RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ" de eklenmiştir..

 

 

 

- BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM -

-RAHMAN VE RAHİM OLAN GÖRÜNÜR VE GÖRÜNMEYEN ALEMLERİN GAYB ALEMİNİN SAHİBİ OLAN ALLAH'IN ADIYLA-

 EY ARKADAŞ! Kur’an-ı Hakim’in rüyalara ve hakikat Alimine kapı açan 14 ayetinden istifade ettiğim, 14 adet rüyayı; Hakikat ve Rüya alemi & Gayb Lisanıyla, hakikate açılan 14 pencere halinde ifade edeceğim

Kim isterse istifade edebilir:

12:4 - Hani bir vakitler Yusuf, babasına demişti ki: "Babacığım, ben rüyada on bir yıldızla güneşi ve ayı bana secde ederken gördüm."

12:5 - (Babası) "Yavrucuğum! "dedi, "rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar.

Çünkü şeytan insanın açıkça düşmanıdır."

 

12:36 - Zindana onunla birlikte iki delikanlı daha girdi. Birisi dedi ki: "Rüyada kendimi şarap sıkarken gördüm". Öteki de dedi ki: "Ben de başımın üstünde ekmek taşıdığımı, kuşların da ondan yediğini gördüm. Bize bunun yorumunu haber ver. Çünkü biz seni iyilik edenlerden görüyoruz."

12:43 - Bir gün melik (hükümdar) dedi ki: "Ben rüyamda yedi cılız ineğin yedi semiz ineği yediğini ve yedi yeşil başakla yedi kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Siz rüya tabir edebiliyorsanız benim bu rüyamın tabirini bana bildirin."


12:44 - Dediler ki: "Rüya dediğin şey karmakarışık hayallerdir. Biz ise böyle karışık hayallerin yorumunu bilemeyiz."


12:45 - O ikisinden kurtulmuş olanı, nice zamandan sonra hatırladı da dedi ki: "Ben size o rüyanın tabirini haber veririm, hemen beni gönderin."


12:46 - "Ey Yusuf, ey doğru sözlü! Bize şunu hallet: Yedi semiz ineği, yedi cılız inek yiyiyor. Ve yedi yeşil başakla diğer yedi kuru başak. Umarım ki, o insanlara doğru cevap ile dönerim, onlar da (senin kadrini) bilirler."

12:47 - Dedi ki: "Yedi sene eskisi gibi ekeceksiniz, biçtiklerinizi başağında bırakınız, biraz yiyeceğinizden başka. "


12:48 - "Sonra onun arkasından yedi kurak sene gelecek, önceki biriktirdiklerinizin biraz saklayacağınızdan başkasını yiyip bitirecek."

12:49 - "Sonra da onun arkasından yağışlı bir sene gelecek ki, halk onda sıkıntıdan kurtulacak, (üzüm, zeytin gibi mahsülleri) sıkıp faydalanacak."

 

12:100 - Anasıyla babasını yüksek bir taht üzerine oturttu ve hepsi birden Yusuf için secdeye kapandılar. Bunun üzerine Yusuf dedi ki: "İşte bu durum, o rüyamın çıkmasıdır. Gerçekten Rabbim onu hak rüya kıldı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, beni zindandan çıkarmakla ve sizi çölden getirmekle Rabbim bana hakikaten ihsan buyurdu. Doğrusu, Rabbim dilediğine lutfunu ihsan eder. Şüphesiz O, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir."

 

17:60 - Vaktiyle sana şöyle vahyettiğimizi hatırla: "Şüphesiz Rabbin insanları kuşatmıştır." (İsrâ gecesi) sana açıkça gösterdiğimiz o temâşâyı ve Kur'ân'da lanet edilen ağacı da, yalnız insanlara bir imtihan için yapmışızdır. Biz onları, korkutuyoruz, fakat bu onlara ancak büyük bir taşkınlıktan başka bir sonuç vermiyor.

 

37:105 - "Rüyana gerçekten sadakat gösterdin, şüphesiz ki, biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız."

 

45:27 - Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve saçlarınızı kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. İşte, bundan önce size yakın bir fetih verdi..

İşte, bu alemden gelen ilham öyle güçlüdür ki, hakikat’e kapı açar, neredeyse bunun ağırlığından dağlar çökecek gibi olmaktadır, YUSUF SURESİ'nin sonunda görüldüğü gibi, bu ayetler 14. asra ve Kur’an müellifine dahi bakmaktadır. Doğrusu allah bunu bir kalbe değil de, missal olarak yine anlıyoruz ki, bir dağa indirmiş olsaydı, Furkan-ı Hakim’de de belirtttiği gibi, onu parçalanmış görecektiniz ey gafil insanlar demektedir gizli bir mana ile!

İşte, İslam en büyük hakikat olduğu, hakiki manada ALLAH bu ayetlerde sabit olarak göstermektedir ve yine göstermektedir ki, ALLAH hakikati kendi lisanıyla gönüllere seslenir ve biz de bu asırdaki bu hakikatin temsilcisi olarak onu, iç alemden dış aleme nakşederiz, fethederiz, bu yazılar sair yazılar gibi olmayıp, hakikatin gaybın temsilcileridir, ilham eseridir, vesselam, bizatihi, bunlar apaçık işaretler ayetlerdir, sırlı haberler, müjdeci mektuplardır, vesselam..

İşte, şu ayet-i kerimelerden çıkan gaybi manaları bir parça anlayabildiysen, şimdi gelecek olan rüya alemine ait gaybi hakikatleri, Gayb Lisanıyla Dinle!

Ey Arkadaş!

"Güzel gören güzel düşünür, Güzel düşünen güzel rüyalar görür, ve güzel rüyalar gören de hayatından lezzet alır."

İslâm'a göre rüya üç çeşittir:

1.        Salih rüya,

2.        Şeytanî rüya,

3.        İnsanın içinde yaşadığı hayattaki olaylardan doğan rüyalar.


Salih rüya, vaki olacak olan şeyleri vukuundan evvel, fıtrî istidad ile idrak etmekten ibarettir. Peygamber (sav) bununla ilgili şöyle buyurur:

"Müminlerin rüyası nübüvvetin kırk altı bölümünden bir bölümdür."

Şeytanî rüya, şeytanın insanı korkutup üzüntüden üzüntüye sevk etmek için, uyku halinde insanın kalbine verdiği vesveseden ibarettir. Peygamber (sav) şöyle buyurur:

 

"Sizden biriniz sevdiği bir rüya görürse o Allah'tandır. Bunun için Allah'a hamd edip rüyasını söylesin. Hoşuna gitmediği bir rüya görürse, o şeytandandır. Şerrinden Allah'a sığınsın ve onu kimseye de açmasın. Yoksa kendisine zarar verecektir."

 

KİTABIMIZIN ALTERNATİF SATIN ALMA SEÇENEKLERİ:
 
 
FormatFiyatıKitabın tamamı
BASILI KİTAP FORMATI    
BASILI kitap olarak AMAZON.com dan 25 $

BASILI kitap (Karton kapak) olarak LULU.com dan

19.99 $

BASILI kitap (Hard cover) olarak LULU.com dan

33.33 $

e-KİTAP FORMATI

 

e-KİTAP olarak LULU.com dan 3.99 $
e-KİTAP olarak SMASHWORDS.com dan Ücretsiz
e-KİTAP olarak APPLE dan Henüz Mevcut değil
e-KİTAP olarak AMAZON.com dan Henüz Mevcut değil
e-KİTAP olarak BARNES & NOBLE dan Ücretsiz
e-KİTAP olarak BAKER & TAYLOR dan Henüz Mevcut değil
e-KİTAP olarak DİESEL dan Henüz Mevcut değil
e-KİTAP olarak KOBO dan Ücretsiz
e-KİTAP olarak SONY dan Henüz Mevcut değil

Tags:

Keywords

NASIL SATIN ALACAĞIM?

* Kitaplarımızı Smashwords.com veya Lulu.comAmazon.com üzerinden basılı veya ekitap olarak satın almak için, sitede uygulanan üyelik işlemini tamamladıktan sonra, kitabınızın satın alma seçeneğini izleyin. Direkt satın alma seçeneği olan kitaplarımızı ise (ePUB sembolü bulunan) "Sepete ekle" veya "Add to Cart" butonuna tıklayın ve işlemi devem ettirin. e-Kitaplarımızı satın alma ve indirme noktasında, problem yaşarsanız, "e-KİTAP SATIN ALMA KILAVUZU"muzdan resimli olarak satın alma işlemini kolayca öğrenebilirsiniz..

e-KİTAP SATIN ALMA KILAVUZU-1 {SMASHWORDS için}

e-KİTAP SATIN ALMA KILAVUZU-2 {LULU için}

 

KİTABIMI NASIL İNDİRECEĞİM VE NASIL OKUYACAĞIM? 

Kitabınızın satın alma işlemi bittikten sonra, bir link belirecektir. Bu linke tıkladığınızda, 10 saniye içerisinde e-PUB veya satın almış olduğunuz diğer formatlardaki istediğiniz formatındaki kitabınızın indirme sayfası önünüze gelecektir. Kitabı, bilgisayarınıza veya tablet cihazınıza indirdikten sonra, açmak ve okumak için İKİ seçeneğimiz vardır:

e-Kitaplarımızı PC veya Tablet & Telefonunuza indirdikten sonra, "Adobe Digital Editions" veya "Calibre" programıyla nasıl okuyabileceğiniz, aşağıdaki resimli olarak "e-KİTAP OKUMA KILAVUZU"muzda detaylarıyla verilmektedir:

e-KİTAP OKUMA KILAVUZU {ADOBE DİGİTAL EDİTİONS & CALİBRE için}

1- Calibre programını indirip cihazınıza kurduktan sonra kitabınızı programa kolaylıkla "Kütüphaneye ekle- Add to Library" menüsünden ekleyerek okumaya başlayabilirsiniz. Calibre programını buradan ücretsiz olarak indirebilirsiniz:  Calibre

* Sitemizde linkleri yayınlanan kitaplar epub formatında olduğundan ne yazık ki .mobiformatını destekleyen Kindle cihazlarda hemen okunamamakta. Ancak Calibre isimli programı kullanarak kitapları mobi formatına çevirebilir ve Kindle cihazınızda da okuyabilirsiniz..

** Yayınlanan kitaplarımızı ayrıca piyasada bulunan diğer ekitap okuyucu cihazlarda da (reeder, Sony Reader, Nook v.s.) okumanız mümkün.

*** Şimdi sitemizde yayınlanan kitapları PC’de okumak için gerek duyulan yazılımlardan da bahsedelim. Aşağıda linklerini verdiğim programları bilgisayarınıza yükledikten sonra kitapları bilgisayarınızdan da zahmetsizce okuyabileceksiniz.

FBReader

Calibre

MobiPocket

2- Adobe tarafından geleştirilen epub, pdf, ve diğer pek çok biçimde hazırlanmış kitapları okumak için Adobe eBook Reader'ı Adobe sitesinden ücretsiz olarak indirebilir ve kitaplarınızı "Adobe ID numarası alarak kayıt yaptırdıktan sonra dilediğiniz kadar satın aldığınız kitabı "Add to Library" "Kütüphaneme ekle" menüsünden ekledikten sonra anında okumaya başlayabilirsiniz..

Her iki şekilde de kitaplarınızın indirilmesi ve okunabilir hale gelmesi yaklaşık 1-2 dakikalık bir işlem alacaktır.

Bu programların bilgisayarınıza yüklenmesiyle ilgili karşılaştığınız her türlü sorunu iletişim formundan bizlere ulaştırırmanız durumunda, sorunların çözümünde site olarak yardımcı olmaya hazırız.

ÖNEMLİ NOT: Bu sitede yayınlanan tüm basılı & e-kitapların telif hakları Kıyamet Gerçekliği Külliyatı'na aittir. İzinsiz kısmen veya tamamen kopyalanması yasaktır..

KONUYLA İLGİLİ İNGİLİZCE KAYNAK KİTAPLAR -RELATED TOPICS OTHER ENGLISH BOOKs- RELIGION BOOKs: Religion Books BIOGRAPHY BOOKs: Biographies & Autobiographies ART&PHOTOGRAPHY BOOKs: Art & Photography Books MEDICAL BOOKs: Medical Books ARTHITECHTURE BOOKs: AbeBooks - Architecture Books MIND&SPIRITUAL BOOKs: Body, Mind & Spirit Books HISTORY BOOKs: History Books EDUCATION BOOKs: Education Books NATURE BOOKs: Nature Books

Son Güncelleme (Perşembe, 17 Eylül 2015 16:48)

 "I have always imagined that paradise will be a kind of library." Her zaman Cennet'in Kitaplardan oluşmuş bir çeşit kütüphane olduğunu hayal ettim.. - Jorge Luis Borges -

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

[GTranslate]
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Facebook Sayfamız
Arama
İSLAMİ BİLGİLER

 

Peygamberler Tarihi

Siteye Üye ol
RSS {Siteye Abone ol}
Kimler Online
Şu anda 10 konuk çevrimiçi