14. Asrın Yenileyicisinin Misyonu

Özde nuroğlu,  12.05.2010

 

14. ASRIN YENİLEYİCİSİNİN MİSYONU VE YÜKLENDİĞİ GÖREV

 

Sevgili dostlar,

 

Mehdi (ar) efendimiz; son müceddit (yenileyici) olması özelliği ile tanınanacaktır.

İşin SIR noktası da burada olsa gerek…

Bakınız bu konuda Üstad Ahmed Hulusi neler diyor;

 

 

“Yenileyicinin İşlevi”

 

".....Hicrî 1400 - 1410 yılları arasında görevine başlamış olan (İmam Rabbanî, Saidî Nursî veya Kuşadalı’ya göre) Zamanın Yenileyicisi, o tarihten bu yana, her alanda, bugüne kadar eşine rastlanmamış bir yenileme evresine sokmuştur dünyayı..

Bundan önceki yenileyiciler, tıpkı kavimlerine gelmiş nebiler veya rasûller misâli, klâsik din anlayışındaki itikadî (inançsal) yanlışları düzeltme yolunda işlev ortaya koyarken...
Algılayabildiğim kadarıyla...

 

Bu defa gelmiş olan Yenileyici, Hazreti Muhammed aleyhisselâmın işlevinin vârisi olarak, tüm insanlığın  yaşamına ve düşünsel değerlerine bir yenileyici olarak görev ifâ etmektedir; gerçek anlamda “DİN” anlayışı yenileyicisi olarak!.

Onun 1980'li yıllardan başlayarak dünya üzerine yaydığı yenileme dalgaları, o frekansı almaya açık beyinler tarafından alınarak, varoluş programlarına (fıtratlarına) göre, çeşitli işlevler şeklinde dünya üzerinde açığa çıkarılmaktadır; büyük çoğunluk veya basîreti yeterli olmayanlar tarafından fark edilemese de... Kimi de olayın bu yönü ile ilgilenmediği için, fark etmemiştir bu işlevi! …


Gerçek yenileyici kişilik, kanaatimizce, günümüz keşif sahibi velilerince dahi bilinmemektedir!. O, işte böylesine bir Allah örtüsü altındadır!.

Ancak farkedilebilen, bir kısım işlevleridir!.
 

Benim için de önemli olan O’nu tanımak değil; O’nun işlevlerini ve neler yapmakta, neler getirmekte olduğunu fark edebilmektir!.

 

O, anlayabildiğim kadarıyla insanlık âleminde “MUHAMMEDΔ güneşin tüm haşmetiyle görülebilmesi için gereken hizmeti vermekte; O’nun bu yayınını alanların hepsi de, insanları, aradan tüm aracı bulutları dağıtarak, RASÛLULLAH’a ve KUR'ÂN’a yönlendirmeye çalışmaktadırlar.

 

MUHAMMEDΔ anlayış, en başta insanlarla elindekini KARŞILIKSIZ paylaşmaktır!. Elindekilerden çıkar sağlamak değil!. “
Sevgili Dostlar, Semalarda AHMED, Yeryüzünde MUHAMMED (sav) efendimizin hürmetine; Allah Cümlemizi O’nun yaydığı  İLMİ değerlendirmeyi nasib  etsin….
 
İşte Hz. Mehdi'nin gerçek şakirdleri:
 
 
Saygılarımla..

Amin…

Son Güncelleme (Çarşamba, 10 Temmuz 2019 11:11)